Entreprenörsdagen är igång!

Ett 60-tal deltagare från olika företag och organisationer i nätverket AGera arbetsgivarringen har idag den 12 november samlats på Bruksgården, SCA Ortviken,  för att prata entreprenörskap!

Lars Persson (Fp) hälsade deltagarna välkomna här på förmiddagen och Daniel Richardsson som arbetar som styrkebaserad organisations- affärs- och produktutveckling leder denna spännande dag! Dagen arrangeras av ESF-projekten ”Tillsammans” och Omvandling- och kompetensförsörjning som är projekt i AGeras regi!

Daniel Richardsson!Här pratas styrkebaserat tänkande och hur det kan gynna tillväxten i Sundsvall. Vi måste tänka på vad vi kan!